Usluga nakon prodaje

Popis pakiranja i komercijalna faktura, teretni list i ostali dokumenti mogu vam biti dostavljeni bilo Telex izdanjem ili originalom.puna pomoć oko carinjenja vašeg odredišta.

Komentar visokog ugleda našeg kupca postprodajne usluge, možete nam 100% vjerovati, naša usluga uvijek počinje povjerenjem, a završava vašim zadovoljstvom.

Obećavamo da ćemo u roku od 90 dana nakon što primite robu, ako je roba neispravna, biti spremni nadoknaditi vam jednaku vrijednost.

after-service_05-400x49411